Salmane 99:2

Salmane 99:2 N11NN

Stor er HERREN på Sion, han er opphøgd over alle folk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del