Salmane 98:7

Salmane 98:7 N11NN

Havet og alt som fyller det, skal brusa, jorda og dei som bur der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del