Salmane 98:5

Salmane 98:5 N11NN

Syng for HERREN og spel på lyre, spel på lyre, lat songen tona
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del