Salmane 98:2

Salmane 98:2 N11NN

HERREN har gjort si frelse kjend, openberra si rettferd for auga på folka.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 98:2

Del