Salmane 98:1

Salmane 98:1 N11NN

Ein salme. Syng ein ny song for HERREN, for han har gjort under! Hans høgre hand og heilage arm har gjeve han siger.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 98:1

Del