Salmane 92:14

Salmane 92:14 N11NN

Dei er planta i HERRENS hus og blømer i føregardane hos vår Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del