Salmane 92:13

Salmane 92:13 N11NN

Dei rettferdige skyt opp som palmar, dei veks seg høge som sedrar på Libanon.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del