Salmane 92:12

Salmane 92:12 N11NN

Eg kan følgja fienden med auga, eg kan høyra om valdsmenn som reiste seg mot meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del