Salmane 91:9

Salmane 91:9 N11NN

«Du, HERRE, er mi tilflukt.» Den høgste har du gjort til din bustad.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 91:9