Salmane 91:2

Salmane 91:2 N11NN

han seier til HERREN: «Mi tilflukt og mi borg, min Gud som eg set mi lit til!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 91:2

Del