Salmane 90:9

Salmane 90:9 N11NN

Alle våre dagar fer forbi, ved din harme går vi til grunne, åra våre er som ein sukk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del