Salmane 90:17

Salmane 90:17 N11NN

Måtte Herren vår Gud vera venleg mot oss! Lat våre henders verk lukkast for oss, ja, våre henders verk, lat det lukkast!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del