Salmane 90:16

Salmane 90:16 N11NN

Lat di gjerning bli synleg for dine tenarar, din herlegdom for deira born!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del