Salmane 90:15

Salmane 90:15 N11NN

Gled oss like lenge som du har kua oss, like mange år som vi har lide vondt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del