Salmane 90:11

Salmane 90:11 N11NN

Kven kjenner styrken i din vreide? Din harme gjev grunn til å frykta deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del