Salmane 90:10

Salmane 90:10 N11NN

Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det. Dei beste åra er fulle av strev og urett. Dei går fort, og vi flyg av stad.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del