Salmane 90:1

Salmane 90:1 N11NN

Ei bøn av gudsmannen Moses. Herre, du har vore ein bustad for oss i slekt etter slekt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del