Salmane 9:2

Salmane 9:2 N11NN

Eg vil takka deg, HERRE, av heile mitt hjarte. Eg vil fortelja om alle dine under.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 9:2