Salmane 9:19

Salmane 9:19 N11NN

Den fattige blir ikkje gløymd for alltid, dei hjelpelause er ikkje for alle tider utan von.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del