Salmane 9:18

Salmane 9:18 N11NN

Dei lovlause skal fara til dødsriket, alle folkeslag som gløymer Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del