Salmane 9:15

Salmane 9:15 N11NN

så eg kan lovprisa deg i Sions portar. Eg vil jubla over di frelse!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del