Salmane 77:8

Salmane 77:8 N11NN

Vil Herren støyta oss bort for alltid og ikkje lenger vera god mot oss?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del