Salmane 77:21

Salmane 77:21 N11NN

Ved handa til Moses og Aron førte du folket ditt som ein flokk med sauer.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del