Salmane 77:16

Salmane 77:16 N11NN

Med sterk arm løyste du folket ditt ut, sønene til Jakob og Josef. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del