Salmane 77:1

Salmane 77:1 N11NN

Til korleiaren. Etter Jedutun. Av Asaf. Ein salme.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del