Salmane 62:11

Salmane 62:11 N11NN

Set ikkje lit til vald, ha ikkje fåfengd von til rov! Om rikdomen aukar, lat deg ikkje merka med det!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del