Salmane 62:1

Salmane 62:1 N11NN

Til korleiaren. Etter Jedutun. Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del