Salmane 60:6

Salmane 60:6 N11NN

Du reiste ei fane for dei som fryktar deg. Dit kan dei rømma for bogen. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del