Salmane 60:3

Salmane 60:3 N11NN

Gud, du har støytt oss bort og knust oss. Du var harm. Reis oss opp att!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del