Salmane 60:2

Salmane 60:2 N11NN

då han låg i strid med aramearriket mellom elvane og aramearriket i Soba, og Joab kom att og slo tolv tusen edomittar i Saltdalen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del