Salmane 60:1

Salmane 60:1 N11NN

Til korleiaren. Etter «Vitnemåls-lilja». Ein miktam, til lærdom. Av David
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del