Salmane 6:9

Salmane 6:9 N11NN

Bort frå meg, alle de som gjer urett! For HERREN høyrer min gråt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del