Salmane 6:5

Salmane 6:5 N11NN

Vend deg hit, HERRE, og fri meg ut, frels meg i di miskunn!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del