Salmane 6:4

Salmane 6:4 N11NN

mi sjel er gripen av frykt. HERRE, kor lenge?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del