Salmane 6:2

Salmane 6:2 N11NN

HERRE, refs meg ikkje i din vreide, straff meg ikkje i din harme!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del