Salmane 6:10

Salmane 6:10 N11NN

HERREN lyttar til mitt rop om nåde, HERREN tek imot mi bøn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del