Salmane 6:1

Salmane 6:1 N11NN

Til korleiaren. Med strengespel. Etter «Den åttande». Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del