Salmane 50:8

Salmane 50:8 N11NN

Det er ikkje for dine slaktoffer eg viser deg til rette, dine brennoffer er alltid framfor meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del