Salmane 50:7

Salmane 50:7 N11NN

Høyr, mitt folk, eg vil tala, Israel, eg vil vitna mot deg. Eg er Gud, din Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del