Salmane 50:3

Salmane 50:3 N11NN

Vår Gud kjem, han teier ikkje. Framfor han går ein øydande eld, kring han stormar det sterkt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del