Salmane 50:23

Salmane 50:23 N11NN

Den som ofrar lovsong, gjev meg ære, den som gjer sin veg fast, lèt eg sjå Guds frelse.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del