Salmane 50:2

Salmane 50:2 N11NN

Frå Sion, det fullkome vakre, strålar Gud fram.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del