Salmane 50:18

Salmane 50:18 N11NN

Ser du ein tjuv, slår du følgje med han, med ekteskapsbrytarar held du lag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del