Salmane 50:17

Salmane 50:17 N11NN

Du har jo hata formaning og kasta mine ord bak deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del