Salmane 50:16

Salmane 50:16 N11NN

Men til den lovlause seier Gud: Kvifor står du og ramsar opp mine bod og tek mi pakt i din munn?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del