Salmane 50:11

Salmane 50:11 N11NN

Eg kjenner alle fuglar i fjellet, krypet på marka høyrer meg til.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del