Salmane 5:8

Salmane 5:8 N11NN

Men ved di store miskunn kan eg gå inn i ditt hus. Eg kastar meg ned i ærefrykt for deg, vend mot ditt heilage tempel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del