Salmane 5:4

Salmane 5:4 N11NN

HERRE, om morgonen høyrer du mi røyst, tidleg ber eg fram mitt offer og ventar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del