Salmane 5:3

Salmane 5:3 N11NN

Høyr mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for eg bed til deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 5:3

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 5:3