Salmane 5:2

Salmane 5:2 N11NN

HERRE, høyr mine ord! Lytt til mi klage!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 5:2